Merhabalar,

SQL server üzerinde yapacağınız çalışma öncesinde muhakkak backup alınması gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Eğer benim gibi eğer konu özellikle data ise parayonak seviyede (yıllar içerisinde edinilen kötü tecrübeler + etrafınızda gördüğünüz case’ler bütünü) biriyseniz, çalışma öncesinde mevcut bütün database’lerin otomatik olarak backup’ını almak için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz. @Path kısmında belirtilen kısmı değiştirerek backup’ları istediğiniz yere çıkartabilirsiniz.


Hi,

You can safely use following query if you like to full backup for all database on SQL server before any operation on production envoriment. You will need to change the @path to the appropriate backup directory.

 

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name 
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files 
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup 
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name
 
-- specify database backup directory
SET @path = 'C:\Backup\' 
 
-- specify filename format
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) 
 
DECLARE db_cursor CURSOR READ_ONLY FOR 
SELECT name 
FROM master.dbo.sysdatabases 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') -- exclude these databases
 
OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
  SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK' 
  BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName 
 
  FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
END  

 
CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor

By Faruk TERZIOGLU

Faruk TERZIOGLU - 2003 senesinden beri aktif olarak bilgi teknolojileri sektöründe çalışıyor. Uzmanlık alanları BT altyapı çözümleri ve yazılım tanımlı veri merkezi teknolojileri, Microsoft ailesi ürünleri, Açık kaynak kodlu sanallaştırma platformları ve uygulamaları olup bulut teknolojileri öncelikli ilgilendiği alanlar arasındadır. 2018 yılında Alibaba Cloud tarafından Bulut Teknolojileri Çözümleri alanında MVP, 2019 Yılında VMware tarafından vExpert ilan edilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Facebook
 • X (Twitter)
 • LinkedIn
 • More Networks
Copy link