System Center ürünleri pekte ucuz değil bildiğiniz gibi; Boe Prox adında bir arkadaşın yazdığı ufak ve orta ölçekli yapılarda Wsus raporlaması için işinizi görebilecek güzel bir script. Powershell üzerinden çalıştırdığınızda script’in çalıştığı folder içerisine HTML formatında aşağıdaki gibi detaylı bir çıktı veriyor. Scheduled task olarak set ederek aylık raporları kendinize yada ilgili birimlere mail olarak da gönderebilirsiniz.

Sciprt’i  buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

image

 

Maneul olarak güncellemeniz gereken alanlar;

#region User Specified WSUS Information
$WSUSServer = 'DC1'

#Accepted values are "80","443","8350" and "8351"
$Port = 80 
$UseSSL = $False

#Specify when a computer is considered stale
$DaysComputerStale = 30 

#Send email of report
[bool]$SendEmail = $FALSE
#Display HTML file
[bool]$ShowFile = $TRUE
#endregion User Specified WSUS Information

#region User Specified Email Information
$EmailParams = @{
  To = 'user@domain.local'
  From = 'WSUSReport@domain.local'  
  Subject = "$WSUSServer WSUS Report"
  SMTPServer = 'exchange.domain.local'
  BodyAsHtml = $True
}
#endregion User Specified Email Information

 

Rapor içeriği:

 • WSUS Server
  • WSUS Information
  • WSUS Server Content Drive
  • Last Server Synchronization
  • Upstream Server Information
  • Automatic Approvals
  • Child Servers
  • WSUS Database
 • WSUS Client Information
  • Computer Statistics
  • Grouped By Operating System
  • Stale Computers
  • Computers Not Assigned to a Target Group
  • Failed Update Installations By Computer
  • Computers with a Pending Reboot
 • WSUS Update Information
  • Update Statistics
  • Failed Update Installations by Update
 • Target Group Information
  • Target Group Statistics
  • Empty Target Groups

 


		
		                    

    

By Faruk TERZIOGLU

Faruk TERZIOGLU - 2003 senesinden beri aktif olarak bilgi teknolojileri sektöründe çalışıyor. Uzmanlık alanları BT altyapı çözümleri ve yazılım tanımlı veri merkezi teknolojileri, Microsoft ailesi ürünleri, Açık kaynak kodlu sanallaştırma platformları ve uygulamaları olup bulut teknolojileri öncelikli ilgilendiği alanlar arasındadır. 2018 yılında Alibaba Cloud tarafından Bulut Teknolojileri Çözümleri alanında MVP, 2019 Yılında VMware tarafından vExpert ilan edilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Facebook
 • X (Twitter)
 • LinkedIn
 • More Networks
Copy link