Selamlar,

Öncelikle CDP nedir kısaca bir belirtelim;  CDP (Cisco Discovery Protocol) cihazların birbirne kendi hakkında bilgi vermek için kullandığı layer 2 bir protokoldür. Karmaşık network’lerdeki cihazların komşuluk ilişkilerini belirlemek için kullanılır. Bu protocol sayesinde cihazlar birbirleri hakkında (hostname, ios version, port vb..)  ayrıntılı bilgileri  edinir.

Eğer ortamınızda CDP enable durumda ise; Host\Configuration\Networking altında sanal switch’lerinize bağlı  NIC’lerin yanındaki konuşma butonuna tıklayarak ilgili NIC’in bağlı olduğu switch’e ait bilgileri görebilirsiniz.

 

10+ host ile çalıştığınız orta\büyük ölçekli yapılarda ; envanter bilgilerinizi güncellemek, yapınızın haritasını çıkartmak,  audit çalışmaları sırasında gösterebilmek vs. bir çok sebeple bu switch bağlantı bilgilerine ihtiyacınız olabilir.  Bu bilgileri tek tek almak oldukça zahmetli fakat aşağıdaki script’i kullanarak ortamınızdaki bütün host’lara bağlı NIC’lerin CDP bilgilerini export edebilirsiniz.

Script’i çalıştırmak için bilgisayarınızda PowerCLI’in kurulu olması gerekiyor detaylı bilgileri aşağıda listeliyorum;

  • Eğer PowerCLI kullanmıyosanız buraya tıklayarak indirin.
  • Kurulumu yaptıktan sonra PowerCLI’yi çalıştırın ve   Connect-VIServer -Server “Vcenter\Host ip Adresi” -Protocol https -User “username” -Password “password” komuyu ile baglanın
  • Aşağıdaki script’i notepad içerisine kopyalayarak istediğiniz bir isim verinve .ps1 olarak kaydedin
  • PowerCLI konsol üzerinden script dosyasını attığınız dizine gelin scirpt’i çalıştırın
Get-VMHost | Get-View | ForEach-Object {
  $VMHost = $_
  Get-View $VMHost.ConfigManager.NetworkSystem
} | ForEach-Object {
  foreach ($physnic in $_.NetworkInfo.Pnic) {
    $pnicInfo = $_.QueryNetworkHint($physnic.Device)
    foreach($hint in $pnicInfo){
      $Report = "" | Select-Object -Property VMHost,vmnic,DeviceId,PortId
      $Report.VMHost = $VMHost.Name
      $Report.vmnic = $physnic.Device
      $Report.DeviceId = $hint.connectedSwitchPort.DevId
      $Report.PortId = $hint.connectedSwitchPort.PortId
      $Report
    }
  }
} | Sort-Object -Property VMHost,vmnic | `
Export-Csv -Path VMHostSwitchPorts.csv -NoTypeInformation -UseCulture

 

By Faruk TERZIOGLU

Faruk TERZIOGLU - 2003 senesinden beri aktif olarak bilgi teknolojileri sektöründe çalışıyor. Uzmanlık alanları BT altyapı çözümleri ve yazılım tanımlı veri merkezi teknolojileri, Microsoft ailesi ürünleri, Açık kaynak kodlu sanallaştırma platformları ve uygulamaları olup bulut teknolojileri öncelikli ilgilendiği alanlar arasındadır. 2018 yılında Alibaba Cloud tarafından Bulut Teknolojileri Çözümleri alanında MVP, 2019 Yılında VMware tarafından vExpert ilan edilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link