Yasal mevzuatlar gereği gelebilecek gelen-giden mail trafiği analizi için message tracking log’ların enabled durumda olması çok önemli.  Sadece enabled etmek  tek başına yeterli değil, default gelen değerlerini size uygun şekilde konfigüre de etmeniz gerekli. Message trackig log’lar enabled edildiği andan itibaren default Max age 30 Day olarak geliyor. Yani 30 gün’den sonra loglar üzerine yazarak devam ediyor ve geriye dönük 1 ay 1 gün önceki logları alamıyorsunuz.

Message tracking’i nasıl enable edebilirim ?

Exchange management console üzerinde;   Server Configuration\Hub Transport dedikten sonra Hub Transport alanındaki server’ınızın üzerine gelip sağ tıkladıktan sonra “Properties” diyerek  “Log Settings” altında message tracking logları enable edebilirsiniz.

Enable ettikten sonra Exchange Management Shell üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırarak ta kontrol edebilirsiniz. Enable ettikten sonra “TRUE”  değerini görebilmeniz gerekiyor.

Get-MailboxServer | Select Name,MessageTrackingLogEnabled | ft -auto

Message tracking log’lar default değerler ile enable edildi fakat yukarıda bahsettiğim gibi düzenlememiz gereken bazı değerler var.  Shell üzerinden aşağıdaki komut çalıştırarak kontrol edelim.

Get-MailboxServer YourServerName | fl messagetracking*

Karşımıza  aşağıdaki gibi bir ekran gelecek.  Buradaki Max Age ve Max Directory değerlerini güncellememiz gerekiyor.

MessageTrackingLogEnabled        : True
MessageTrackingLogMaxAge        : 30.00:00:00
MessageTrackingLogMaxDirectorySize   : 1000 MB (1,048,576,000 bytes)
MessageTrackingLogMaxFileSize      : 10 MB (10,485,760 bytes)
MessageTrackingLogPath         : C:\Program Files\Exchange\TransportRoles\Logs\MessageTracking
MessageTrackingLogSubjectLoggingEnabled : True

Aşağıdaki komutları kullanarak  ;

 • Max Age değerini 365 gün yapıp son 1 yıllık logları saklayabilir
 • Max Directorysize – yani maximum log büyüme boyutunu 10 GB olacak şekilde güncelleyebilirsiniz.
Set-TransportServer YourServerName -MessageTrackingLogMaxAge 365
Set-TransportServer YourServerName -MessageTrackingLogMaxDirectorySize 10000MB

By Faruk TERZIOGLU

Faruk TERZIOGLU - 2003 senesinden beri aktif olarak bilgi teknolojileri sektöründe çalışıyor. Uzmanlık alanları BT altyapı çözümleri ve yazılım tanımlı veri merkezi teknolojileri, Microsoft ailesi ürünleri, Açık kaynak kodlu sanallaştırma platformları ve uygulamaları olup bulut teknolojileri öncelikli ilgilendiği alanlar arasındadır. 2018 yılında Alibaba Cloud tarafından Bulut Teknolojileri Çözümleri alanında MVP, 2019 Yılında VMware tarafından vExpert ilan edilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Facebook
 • X (Twitter)
 • LinkedIn
 • More Networks
Copy link